ÅRSMØTE

      YTRE GRYTØY VEL


Onsdag 18.februar kl.1900 på skolen.


Saksliste:

1.Godkjenning av innkalling.

2.Valg av møteleder og referent.

3.Valg av to personer til å underskrive protokollen.

4.Årsmelding.

5.Regnskap.

6.Overtakelse av skolen.

7.Tilflyttingsutvalget.

8.Handlingsplan.

9.Valg.

10.Styre

11.Revisor

12.Valgkomite`Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må innmeldes til styret senest 10.februar.Styret