FOLKEMØTE


VEDRØRENDE REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN


MANDAG 12. JANUAR KL. 18.00 PÅ ALVESTAD SKOLE


MØT FRAM!
Arr. Ytre Grytøy Vel