Skjærtorsdag ble det holdt friluftsgudstjeneste ved Sommarfjøsan i Dale. Det var Grøtavær idretts- og ungdomslag som tok initiativ for å flytte den annonserte gudstjenesten ut i Guds frie natur. Prost Ove Kjelling og Knut Olaf Frikstad ble kontaktet, og de syntes det var en kjempegod ide.


Ove Kjelling holdt gudstjenesten og Knut Olaf spilte trekkspill til alle salmene. Tilsammen møtte det opp rundt hele 60 personer til gudstjenesten som ble avholdt i et nydelig vær.

Eldst blant de oppmøtte var Normann Jørgensen (93).Tekst og foto: Noralf Leitring.

 

Guds ord i den frie natur.